mar 5

Teknisk Förvaltare

Ny teknisk förvaltare och från och med den 1:e mars är SEKANT Fastighetsservice som fått uppdraget att ansvara för den tekniska förvaltningen av vår fastighet. Detta skall dom göra även för föreningarna Högmasten och Havsprinsen. Sedan tidigare sköter man även skötseln av Kajhusen.
Information om Sekant hittar Du på deras hemsida Sekant.
Felanmälningar görs framgent till Sekant antingen via hemsidan eller via appen Felanmälan Sekant som går att ladda ner på Din mobiltelefon. Felanmälan under jourtid görs som tidigare till Örestads bevakning. Denna tjänst skall användas restriktivt för fall som inte kan vänta till senare, t.ex översvämningar.