jul 10

Protokoll föreningsstämma

Protokollet från årets föreningsstämma den 22 juni finns nu upplagt på hemsidan under medlemmar/föreningsstämmor.