Valberedning

Ditte Mårtensson (sammankallande)      ditte.martensson@gmail.com

Emma Hjalmarsson

Ola Månsson