Styrelse

Ordförande

Hans Johnsson  0705- 22 35 05

Vice ordförande

Madeleine Gilborne

Sekreterare

Hans Olsson

Ledamöter

Sofie Järlid

Tina Dalaei

Suppleanter

Jan Sjöberg

Bengt-Göran Ziethén

Kontakt

styrelsen@brfmidskeppet.se