Mäklarinfo

Föreningens namn: Brf Midskeppet i Dockan.

Organisationsnummer: 769625-5608

Fastighetsbeteckning: Dockporten 4

Registrering: Föreningen bildades 2012-11-20

Fastighetsuppgifter: Byggnaden färdigställdes 2015 och omfattar 75 lägenheter. Föreningens tomt är friköpt. I fastigheten finns ett garage samt en gästlägenhet som delas med Brf Högmasten genom delägarförvaltning. Föreningen disponerar 15 platser för bil samt 2 Mc-platser.

Fastighetsadress: Dockgatan 19A – 25B, 211 12 Malmö

Postadress: Brf Midskeppet i Dockan; NABO 112125, FE 617; 107 76 Stockholm

Månadsavgift: I avgiften ingår värme samt kallvatten. Varmvatten samt el debiteras separat kvartalsvis i efterskott till självkostnads pris. Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.

Avgiftsförändring: Hyreshöjning om 10% per 2023-01-01.

IT: Föreningen har bredband via Telia (250/100) från och med december 2018. Debitering 250 kronor per månad för bredband, IP-telefoni samt TV-utbudet lagom inklusive danska kanaler.

Renoveringar: Föreningens alla stammar har spolats 2020. Uppdaterad underhållsplan för perioden 2022-2071 finns.

Förråd: Till samtliga lägenheter finns källarförråd.

Garage: Föreningen tillämpar kösystem till garageplats. För närvarande lång väntetid för plats. Under 2020 har 4 laddstationer för elbilar installerats.

Lägenhetsvisning: Vid visning av lägenhet är det inte tillåtet att ”tejpa upp dörrarna” då man förstör dörrautomatiken.

Överlåtelseavgift: 2,5% av ett prisbasbelopp som betalas av köparen.

Överlåtelse: Föreningen tillämpar inte tillsyn av lägenhet i samband med överlåtelse.

Pantsättningsavgift: 1% av ett prisbasbelopp.

Medlemsansökan: Ansökan om medlemskap skall göras till vår ekonomiska förvaltare NABO. Föreningen tillåter inte juridiska personer, men däremot delat ägande (dock minst 10%).